Speeltijden

Periode  1 mei  tot en met 31 augustus

aanvang:

Zondagmorgen                10.00   uur

Maandagavond                19.00   uur

Woensdag morgen          10.00  uur

Vrijdagavond                    19.00  uur

Periode  1 september  tot en met 30 april

aanvang:

Zondagmorgen               10.00  uur

Maandagmiddag             13.30  uur

Woensdagmorgen           10.00  uur

Tijdens de speeltijden zijn de banen voor:

*Leden          vrij toegankelijk

*Niet leden zijn van harte welkom,  tegen de volgende condities:

1e (kennismaking) morgen /middag of avond; gratis

daarna:    een morgen / middag  of avond     €  1,==

en /of een kaart voor 2 weken                          €  5,==

en /of een kaart voor 2 maanden                     € 10,==

Buiten genoemde speeltijden zijn de banen te huur

          (voor verenigingen, groepen e.d.)

Kosten dagdeel   €  3,==  per persoon

          (inclusief begeleiding, boules e.d.

Te reserveren bij: Jantje Jurgens tel 0599-63 59 78
E-mail jantje.jurgens@gmail.com